Dobrý den, 
  
za sebe i naší školičku bych Vám moc chtěla pochválit představení O pejskovi a kočičce, které jsme s dětmi shlédli ve vašem divadle. 
Představení si užily i naše nejmladší, tj. tříleté děti, koukali s pootevřenými pusinkami a naprosto se nechaly vtáhnout do děje! Děti, které 

v představení hrály byly úžasné, stejně jako Karel Čapek a paní, která hrála na klavír. 
Chvílemi se děti smály, několikrát se polekaly a když jsme se později o pohádce bavili, krásně o ní povídali a potom i doma rodičům. Nám dospělým se představení také velmi líbilo, já ho viděla již podruhé a stále jsem se úžasně bavila! 
  
Děkujeme za krásný divadelní zážitek! 
Za Motýlka 
Mgr. Petra Doleželová 
Školička Motýlek 
Maixnerova 11, Ostrava - Vítkovice 
skolickamotylek@volny.cz 
www.motylek.net 


Dovoluji si vás pozvat na koncert, který uvádíme v kostele sv. Václava 

v Ostravě dne 19.11. v 17 hodin

Henry Purcel Ode on St. Cecilia´s Day

Dirigent Adam Sedlický, 6 sólových hlasů, smíšený sbor a orchestr NDM.

 

Tímto monumentálním dílem velikána barokní hudby bychom rádi připomněli sepjetí sv. Cecílie s městem Ostrava a připojili se tak k oslavám významného výročí 750 let od první písemné zmínky o Ostravě. 

V roce 1454 povolil Jan Talafús z Ostrova městské radě Moravské Ostravy zřízení bočního oltáře sv. Cecílie v kostele sv. Václava. Sv. Cecílii si ostravští zvolili patronkou a ochránkyní města.Ilona Kučerová
Václavská 1143/10
709 00 Ostrava
tel.: +420 724 258 882
email: ilona.k@seznam.cz
www.vazna-hudba.cz

 

Dobrý den, 
  
za sebe i naší školičku bych Vám moc chtěla pochválit představení O pejskovi a kočičce, které jsme s dětmi shlédli ve vašem divadle. 
  
Představení si užily i naše nejmladší, tj. tříleté děti, koukali s pootevřenými pusinkami a naprosto se nechaly vtáhnout do děje! Děti, které v představení hrály byly úžasné, stejně jako Karel Čapek a paní, která hrála na klavír. 
  
Chvílemi se děti smály, několikrát se polekaly a když jsme se později o pohádce bavili, krásně o ní povídali a potom i doma rodičům. Nám dospělým se představení také velmi líbilo, já ho viděla již podruhé a stále jsem se úžasně bavila! 
  
Děkujeme za krásný divadelní zážitek! 
  
Za Motýlka 
  
Mgr. Petra Doleželová 
Školička Motýlek 
Maixnerova 11, Ostrava - Vítkovice 
skolickamotylek@volny.cz 
www.motylek.net