Vítáme Vás na stránkách Dětského operního studia Ostrava. 

 

Dětské operní studio ( DOS ) bylo založeno NDM v Ostravě v roce 1994. Jeho
posláním je praktická výuka mladých talent
ů se zaměřením na základní prvky pěvecké
a herecké pr
ůpravy.
DOS je rozd
ěleno do tří souborů podle věku a výkonnosti:

   Přípravka            asi 5-9let
    Studio                asi 9-13let
      Komorní sbor      asi 13-18let

Členové studia vystupují hlavně v operních představeních, podle potřeby však
ú
činkují i v inscenacích ostatních souborů divadla-činohry,baletu, operety.Další
náplní práce DOS jsou koncertní vystoupení, natá
čení a především realizace

samostatných projektů